Werving, Selectie & Search

Op zoek naar topkandidaten? Wij werken discreet, professioneel, transparant en volgens een met u van tevoren afgesproken tijdsplanning.

Werkwijze

Duke & Jacobs is gespecialiseerd in functies binnen de vakgebieden management, sales, marketing en technisch specialistische functies. Duke & Jacobs werkt vanuit concrete opdrachten.

Bij Duke & Jacobs bestaat een selectie procedure uit een grondige analyse en een brede werving.

Wij werven breed middels ons eigen kandidatenbestand, via search & headhunting en via onze website. Daarnaast kunnen wij online platforms gebruiken om de meest ideale recruitment marketing campagne te organiseren. Dit doen wij middels ons eigen bestand en persoonlijke netwerk, via internet en adverteren, executive search en headhunting.