Coaching & Training

Duke & Jacobs is een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in het werven, trainen en coachen van individuen. De juiste persoon op de juiste plaats krijgen is een vak apart. Vervolgens is het zaak om het individu de juiste vaardigheden bij te brengen zodat een goed functioneren geborgd is. Wil men excelleren dan zal men bewust moeten worden van de eigen competenties.

Het is het doel van Duke & Jacobs om de kwaliteiten die elk individu bezit naar boven te krijgen. Middels een nulmeting wordt geanalyseerd welke competenties aanwezig zijn. Vervolgens wordt via een kort traject van trainingssessies vaardigheden aangeleerd. Deze dienen adequaat toegepast te worden in de praktijk waardoor de gedragsverandering een feit is. De motivatie en het rendement zal aanzienlijk stijgen.

Training (on the job)

Door de inzet van training (on the job)en coaching bieden we oplossingen die het individu, het team en de organisaties met elkaar verbinden.

Wij definiëren training als werken aan ‘gedragsverandering’ in plaats van ‘overdracht van informatie’. Bijvoorbeeld: een directeur in het MKB is zelf grotendeels verantwoordelijk voor de omzet. Hij is zo trots op zijn bedrijf dat hij veel praat en niet voldoende de behoefte peilt bij de klant. Hierdoor scoort hij (te) weinig opdrachten om het bedrijf de gewenste groei te geven. Door het gesprek te trainen en vervolgens de directeur te vergezellen naar belangrijke gesprekken stijgt de omzet en marge aanzienlijk.

Resultaat

Het grootste kapitaal binnen uw organisatie vormt uw personeel. Wanneer uw mensen de juiste vaardigheden beheersen zal het rendement en de motivatie aanzienlijk stijgen. Bovendien zal het verloop dalen.

“Winst is voor de zakenwereld wat de ademhaling is voor de mens. Beide zijn noodzakelijk om in leven te blijven.”