Interim Programmamanager Kwaliteitsverbetering

Succesvol ingevuld

Interimrol voor ervaren changemanager binnen onderwijs. Houdt van processen en dynamiek van grote organisaties. Krachtige persoonlijkheid, motivator en inspirator en gevoel voor humor.

 
Organisatie

Een onderwijsinstelling in het zuiden van Nederland

Functie

De onderwijsinstelling start een Programma Kwaliteitsverbetering Ondersteuning. Doelstelling van het programma is dat de ondersteuning maximaal bijdraagt aan de ambities van de onderwijsinstelling, aansluit bij onderwijs en onderzoek, effectief en efficiënt werkt, en een inspirerende werkomgeving biedt voor de medewerkers. Het programma kenmerkt zich door een van de kwaliteitszorg in onderwijs en onderzoek afgeleide aanpak. Gedurende de looptijd van het programma doorloopt elke discipline in de ondersteuning (bijvoorbeeld: Financiën; HR; Facilitaire Zaken; etcetera) een proces van inventarisatie van taken – werkwijzen – middelen, reflectie, peer-review en opstellen veranderplan. Voor elke discipline betreft dit de gehele ondersteuning. De uitkomst van het programma wordt onder meer zichtbaar in nog vast te stellen kwaliteitsindicatoren en in de verhouding middelen voor primaire taken/middelen voor ondersteuning; deze zal in 2024 vergelijkbaar zijn met of lager zijn dan referentie-instellingen.
Opdrachtgever van het programma is de directie. Een plan van aanpak wordt in overleg met de decanen en de directeuren vastgesteld.

Voor deze tijdelijke positie zijn wij voor de onderwijsinstelling op zoek naar een ervaren programmamanager. De taken van de manager zijn:

 • Uitwerken van het plan van aanpak tot een programmaplan;
 • Kwaliteitsindicatoren en referentienorm uitwerken en – in overleg met referentie-instellingen – laten vaststellen, ter operationalisering van het programmadoel;
 • Inrichten van de projecten voor de afzonderlijke disciplines;
 • Programmasturing met als doel het tijdig en goed realiseren van het programma; bewaken van de programmavoortgang
 • Zorgdragen voor tussentijdse en eindrapportages en -evaluaties;
 • Bij elkaar brengen van stakeholders, bestuurlijk en managerial
 • Inrichten en (doen) uitvoeren communicatie over het programma naar medewerkers in de ondersteuning en onderzoekers/docenten/studenten
 • Inrichten klein programmabureau, leidinggeven aan medewerkers projectbureau;
 • Financieel beheer programmamiddelen
 • Inspirerend ambassadeur voor het programma

Profiel

Ben jij een ervaren programmanager die vertrouwd is met veranderingsprocessen? En beschik jij over de volgende ervaringen en eigenschappen:

 • Gedegen kennis van en ervaring in onderwijsinstellingen (hoger onderwijs)
 • Ervaring met ondersteunende processen in grote organisaties, inclusief de spanning tussen centrale en lokale ondersteuning
 • Ervaring met ontwikkeling van dienstverlening over grenzen van ondersteunende disciplines heen, inclusief inrichten ketenprocessen
 • Vasthoudend, resultaatgericht maar met sensitiviteit voor belangen van verschillend partijen
 • Stimulerend, inspirerend en benaderbaar voorbeeld en ambassadeur voor al de bij het programma betrokkenen, overtuigingskracht
 • Oplossingsgericht, inventief
 • Communicatief sterk, creatief
 • Blijmoedig, gevoel voor humor
 • Academische achtergrond

Aanbod

Het betreft een project van 16 tot 24 uren per week.

Startdatum 15 februari 2021
Einddatum 15 februari 2023.

Na deze initiële looptijd van 2 jaar is er de mogelijkheid de opdracht onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen totdat het gehele project is afgerond.

Interesse?

Een onderbouwde motivatie en referenties alsmede een scherp uurtarief maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Reageren: zsm maar uiterlijk 4 februari 2021
Kennismakinggesprekken Duke & Jacobs: eerste week februari 2021
Kennismakingsgesprekken bij de klant: 10 en 11 februari 2021

Solliciteren kan via onderstaand dialoogvenster. Wil je liever per e-mail solliciteren, stuur dan je motivatie en referenties inclusief een recent CV aan paul@nulldukejacobs.nl

Voor meer informatie over de functie, het project en de procedure kun je contact opnemen met Duke & Jacobs:

Paul van Campen (partner bij Duke & Jacobs)
Tel +31 (0)6 5344 5639
Mail paul@nulldukejacobs.nl

Succesvol ingevuld
 
Voeg een bericht toe voor Duke & Jacobs
Voeg CV toe in DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

Wij verwerken momenteel je sollicitatie, een moment geduld a.u.b!

Share This